< link rel="DCTERMS.replaces" href="http://fumare.us/" > < meta name="DC.identifier" content="http://fumare.blogspot.com" > <!-- --><style type="text/css">@import url(https://www.blogger.com/static/v1/v-css/navbar/3334278262-classic.css); div.b-mobile {display:none;} </style> </head> <body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d12407651\x26blogName\x3dFUMARE\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLACK\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://fumare.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_US\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://fumare.blogspot.com/\x26vt\x3d6298351012122011485', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

FUMARE

Law, culture, and Catholicism...up in smoke!

Sunday, December 11, 2005

Oratio Magna Cum Celeritate

I came across this in Stromata Mediae et Infimae Latinitatis (Louvain, 1944). I thought it to be rather humorous. It was originally published in 1775 in G. Peignot, Amusements philologiques.


RITUS BREVISSIMUS RECITANDI BREVIARUM, PRO ITINERANTIBUS ET SCRUPULIOSIS

Dicatur: Pater et Ave.

Deinde:

A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M,
N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z.

Tempore paschali, dicitur Alleluia.

Oremus.

Deus, qui ex viginti quatuor litteris totam sacram scripturam et breviarum istud componi voluisti, junge, disjunge et accipe ex his viginti quatuor litteris matutinas eum laudibus, primam, tertiam, sextam, novam, vesperam et completorium. Per Christum Dominum nostrum. Amen.

Signat se dicens: Sapienti pauca.

V. In pace in idipsum.
R. Dormiam et requiescam.

|